Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji.

REGULAMIN REKRUTACJI

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz-rekrutacyjny
 2. Deklaracja-rozpoczecia-udzialu-w-projekcie
 3. Status-Kandydata-przystapienie-do-projektu
 4. Oświadczenie-osoby-bezrobotnej-dlugotwale-bezrobotnej-biernej-zawodowo-nie-zarejestrowanej-w-PUP
 5. Oświadczenie-wyksztalcenie
 6. Oświadczenie-korespondencja
 7. Oświadczenie-przetwarzanie-danych osobowych

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Diagnoza-potrzeb-szkoleniowo-doradczych
 2. Karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego-dotyczacego-I-etapu-rekrutacji
 3. Karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego-dotyczacego-II-etapu-rekrutacji
 4. Umowa-o-udzielenie-wsparcia-szkoleniowo-doradczego
 5. Wniosek-o-ponowne-rozpatrzenie-FZ